Đường trượt đáy kính dài 1.800 m trên núi ở Trung Quốc

0
73
Đường trượt đáy kính dài 1.800 m trên núi ở Trung Quốc/Đường trượt đáy kính như thế giới thần tiên ở

 
 

Theo CGTN