Bộ Y tế phối hợp với Trung tâm nghiên cứu chính sách mắt của Ôtxtrâylia đồng tổ chức Hội thảo lập kế hoạch ưu tiên chính sách mắt ở Việt Nam nhằm kiểm điểm công tác phòng chống mù lòa ở Việt Nam trong Kế hoạch Quốc gia phòng chống mù lòa và chăm sóc mắt giai đoạn 2010 – 2013. Theo đó, xác định mục tiêu trọng tâm trong công tác phòng chống mù lòa, những mục tiêu ưu tiên ở các tỉnh, thành phố trong cả nước, qua đó, đẩy mạnh công tác phòng chống mù lòa ở các địa phương nói riêng và của Việt Nam nói chung.

Nhiều năm qua, với sự nỗ lực của ngành mắt Việt Nam và sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, công tác phòng chống mù lòa tại Việt Nam đã đạt được những bước tiến quan trọng và toàn diện: từ hoạt động đào tạo cán bộ, phát triển khoa học kỹ thuật, nâng cấp trang thiết bị nhãn khoa đến công tác phòng chống mù lòa cộng đồng… Tỷ lệ mù loà ở người trên 50 tuổi trong dân số giảm rõ rệt từ 4,7% (2002) xuống còn 3,1% (2007), số lượng cán bộ y bác sĩ không ngừng được đào tạo và tăng lên theo hàng năm… Các nguyên nhân gây mù chính hiện nay là đục thuỷ tinh thể (chiếm tỷ lệ 66,1%), bệnh glôcôm (6,5%), bệnh mắt hột (chiếm 1,7%)…. đặc biệt, đáng báo động về tình trạng tật khúc xạ không ngừng tăng cao, ước tính tỷ lệ bị tật khúc xạ chiếm 15-40%, chủ yếu tập trung ở thành thị, hiện cả nước có gần 3 triệu em ở lứa tuổi học sinh (5-16) cần được chỉnh kính.

Áp dụng phương pháp mổ phaco lạnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.Ảnh: HT

Theo báo cáo của Bệnh viện Mắt Trung ương, cả nước có 1.247 bác sĩ chuyên khoa mắt, tuy nhiên trong số đó có khả năng phẫu thuật bệnh đục thuỷ tinh thể chỉ chiếm 40,5%. Một tỷ lệ đáng lưu tâm là biến chứng phẫu thuật chiếm 4,1%. Việt Nam ước khoảng gần 400.000 người mù 2 mắt và lượng tồn đọng mù do đục thủy tinh thể hàng năm không ngừng tăng cao…

Hội thảo đã đưa ra những khó khăn và thách thức mà công tác phòng chống mù lòa ở Việt Nam đang đối diện: Số mổ ở cộng đồng giảm nhiều; Thiếu kinh phí hỗ trợ cho đối tượng cận nghèo; Thiếu phương tiện đi lại, kinh phí hỗ trợ cho mổ đục thủy tinh thể ở cộng đồng; Khả năng kiểm soát về chất lượng phẫu thuật; Sự phối hợp giữa các Bộ, ban ngành, cũng như sự chỉ đạo trong ngành mắt về công tác phòng chống mùa lòa; Công tác tuyên truyền phòng bệnh …

Hầu hết các ý kiến kiến nghị đưa ra trong hội nghị đều tập trung vào vấn đề trong thời gian tới Việt Nam cần đưa ra được kế hoạch và chiến lược cụ thể để giúp đỡ người nghèo và tăng cường đào tạo thêm lực lượng bác sĩ nhãn khoa. Xây dựng và kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng chống mù lòa cấp Trung ương và cấp tỉnh (hiện còn 9 tỉnh chưa có ban chỉ đạo), kiểm soát các bệnh chính gây mù có thể phòng tránh (đục thể thủy tinh, quặm mắt hột, tật khúc xạ mắt, glôcôm, bệnh võng mạc do đái tháo đường), đào tạo đủ nhân lực cho hệ thống chăm sóc mắt ở các tuyến, xây dựng và hoàn thiện hệ thống chăm sóc mắt tất cả các tuyến (100% các tỉnh có đơn vị chăm sóc mắt ở cộng đồng cấp tỉnh, 100% bệnh viện huyện thị có khoa Mắt hoặc liên chuyên khoa…).

Khánh An