Kiến trúc hiện đại, thoáng mát tại MG Residence

MG Residence này là một kiến trúc hiện đại, thoáng mát tại Sao Paulo, Brazil do Reinach Mendonça Arquitetos Associados thiết kế. Kiến trúc của ngôi nhà với nhiều không gian mở cùng nội thất hiện đại, tạo nên không khí thoáng mát cùng khu vườn xanh tạo nên không khí tĩnh lặng cho mọi người nơi đây.

Kiến trúc hiện đại, thoáng mát tại MG Residence

Kiến trúc hiện đại, thoáng mát tại MG Residence

Kiến trúc hiện đại, thoáng mát tại MG Residence

Kiến trúc hiện đại, thoáng mát tại MG Residence

Kiến trúc hiện đại, thoáng mát tại MG Residence

Kiến trúc hiện đại, thoáng mát tại MG Residence

Kiến trúc hiện đại, thoáng mát tại MG Residence

Kiến trúc hiện đại, thoáng mát tại MG Residence

Kiến trúc hiện đại, thoáng mát tại MG Residence

Kiến trúc hiện đại, thoáng mát tại MG Residence

Kiến trúc hiện đại, thoáng mát tại MG Residence

Kiến trúc hiện đại, thoáng mát tại MG Residence

Kiến trúc hiện đại, thoáng mát tại MG Residence

Kiến trúc hiện đại, thoáng mát tại MG Residence

Kiến trúc hiện đại, thoáng mát tại MG Residence

Kiến trúc hiện đại, thoáng mát tại MG Residence

Kiến trúc hiện đại, thoáng mát tại MG Residence

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *