Ngôi nhà mộc mạc với gỗ và đá do Studio MK 27 Bahia House thiết kế

Được làm bởi Studio MK 27 Bahia House thiết kế theo kiểu truyền thống ở Salvador Brazil với diện tích 2165 m2 cùng các thiết bị trong nhà được tối ưu hóa để tiết kiệm chi phí . Mảng xanh mát rượi trước nhà đã đem lại vẻ bình yên và thoải mái cho ngôi nhà đồng thời cũng toát lên được nét mộc mạc khi sử dụng gỗ và đá để xây dựng

Ngôi nhà mộc mạc với gỗ và đá do Studio MK 27 Bahia House thiết kế

Ngôi nhà mộc mạc với gỗ và đá do Studio MK 27 Bahia House thiết kế

Ngôi nhà mộc mạc với gỗ và đá do Studio MK 27 Bahia House thiết kế

Ngôi nhà mộc mạc với gỗ và đá do Studio MK 27 Bahia House thiết kế

Ngôi nhà mộc mạc với gỗ và đá do Studio MK 27 Bahia House thiết kế

Ngôi nhà mộc mạc với gỗ và đá do Studio MK 27 Bahia House thiết kế

Ngôi nhà mộc mạc với gỗ và đá do Studio MK 27 Bahia House thiết kế

Ngôi nhà mộc mạc với gỗ và đá do Studio MK 27 Bahia House thiết kế

Ngôi nhà mộc mạc với gỗ và đá do Studio MK 27 Bahia House thiết kế

Ngôi nhà mộc mạc với gỗ và đá do Studio MK 27 Bahia House thiết kế

Ngôi nhà mộc mạc với gỗ và đá do Studio MK 27 Bahia House thiết kế

Ngôi nhà mộc mạc với gỗ và đá do Studio MK 27 Bahia House thiết kế

Ngôi nhà mộc mạc với gỗ và đá do Studio MK 27 Bahia House thiết kế

Ngôi nhà mộc mạc với gỗ và đá do Studio MK 27 Bahia House thiết kế

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *