Thiết lập Antivirus AV để AutoDesk chạy mượt nhất

Cài đặt các chương trình diệt virus để phần mềm AutoDesk chạy hiệu quả hơn như thế nào?

Phần mềm chống Virus và Bộ bảo vệ Microsoft có thể tác động đến quá trình cài đặt và hiệu suất của các chương trình AutoDesk.

Sau khi cài đặt chương trình, có thể mang đến lợi ích khi loại trừ các thư mục AutoDesk sau trong cài đặt chống virus

 • C:Tệp chương trìnhAutodesk
 • C:Program Files (x86)common FilesAutodesk Shared
 • C:Tệp chương trình (x86)Autodesk
 • C:Program Files (x86)common FilesAutodesk
 • C:ProgramDataFlexnet
 • C:ProgramDataAutodesk
 • C:Users AppDataRoamingAutodesk
 • C:Users AppDataLocalAutodesk
 • C:tempAutoDeskViewer
 • C:Program FilesCommon FilesAutodesk Shared

Thiết lập Antivirus AV để AutoDesk chạy mượt nhất

 

Ngoài ra, việc tạo loại trừ cho các tệp khác nhau này được sử dụng bởi các sản phẩm AutoDesk có thể mang đến hiệu quả. Một số loại tệp được sử dụng bởi chương trình AutoDesk là: 

3ds, ac$, apj, .atc, bak, ctb, cui, cuix, dcl, dst, dwf, dwg, dwl, dwl2, dwt, fbx, ipt, iam, idw, ipn, ipj, lin, ma, mat, max, mb, mns, mnu, vỗ nhẹ, pgp, rfa, rft, rte, rvt, rws, dat, khẩu hiệu, shp, shx, stb, sv$

 

Ngoài ra còn có:

.xml, .mms, .grs, .sq* (sqlite), .wdp, .ldb, .mdb, .mui, .aux, .chm, revit*.xml.zip, .xls, .json*, .dyn

Đây là một số thành phần có thể cần được thêm vào mục ngoại lệ loại trừ đối với chương trình AntiVirus:
Đối với phần mềm AutoDesk 2020 và các phiên bản mới hơn:

 • C:Program Files (x86)Common FilesAutodesk SharedAdskLicensingCurrentAdskLicensingAgentAdskLicensingAgent.exe
 • C:Program Files (x86)Common FilesAutodesk SharedAdskLicensingCurrentAdskLicensingServiceAdskLicensingService.exe
 • C:Program Files (x86)Common FilesAutodesk SharedAdskLicensingCurrenthelperAdskLicensingInstHelper.exe

Đối với AutoDesk 2023 và các phiên bản mới hơn có giấy phép đăng ký bảo trì:

 • C:Program FilesCommon FilesMacrovision SharedFlexNet PublisherFNPLicensingService64.exe
 • C:Program FilesCommon FilesAutodesk SharedAdLMR14LMU.exe  (thư mục R14 có thể khác nhau tùy thuộc vào phiên bản sản phẩm được cài đặt – tức là có thể là R12, R10…).
 • C:Program FilesAutodeskAutodesk AutoCAD 201xacad.ex e (hoặc exe của chương trình Autodesk đang chạy).

Lưu ý: Khi lựa chọn sử dụng AutoCAD Electrical, có thể cần thêm mục ngoại lệ cho: :Users DocumentsAcade

 

Các tệp tạm thời có thể được tạo trong thư mục %temp% Windows với các phần mở rộng:

adsklib, dll , log, tmp, xml

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *